HOSE:PNJ   CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PNJ tuần vừa rồi đã vượt qua được mục tiêu đầu tiên và tiến sát vào mục tiêu thứ 2.
Xu hướng vẫn đang ủng hộ việc đi đến mục tiêu và hơn nữa.

Ý tưởng liên quan