DatTong

PNJ, Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Giá xuống
HOSE:PNJ   CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PNJ , Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
--> Đi xuống.