Ninh-Do

POA Hold trung hạn

BINANCE:POABTC   None
-Buyzone: 70x-75x
-Sellzone: như hình
-Stoploss: 67x