GameonVentures

POE, H4, Mua, x 3.5 lần

Giá lên
BINANCE:POEBTC   None
Mua ở đường màu xanh hoặc cao hơn, SL dưới hộp màu cam.
Mục tiêu lợi nhuận với mã giao dịch này: 3.5 lần

Hộp màu tím là vùng giá đáy tương lai sẽ giảm về.
Chúc bạn may mắn!
Like và follow chúng tôi nếu bạn thích nhé, xin cám ơn !

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.