BINANCE:POLSUSDT   POLS / TetherUS
Tín hiệu tham khảo BUY:
1. Future carrera bật đèn xanh trên nền xanh
2. Giá mở cửa nằm phía trên Future Carrera)
-----------------------------------------------------
Theo Carrera GT , tín hiệu BUY sáng lên từ ngày 05/10: Nếu vào thị trường theo chỉ báo, đến nay lợi nhuận thả nổi đạt khoảng 54.38%.
Chỉ cần đợi FC chuyển tín hiệu thì có thể rời khỏi thị trường!
-----------------------------------------------------
Polkastarter là một permissionless protocol được xây dựng cho các cross-chain token pool và đấu giá. Cho phép các dự án huy động vốn trên một môi trường phi tập trung và có thể tương tác dựa trên Polkadot .
Crypto incubator và launchpad project có vẻ sẽ trở nên lớn mạnh vào năm 2021. Bằng cách tạo ra một cộng đồng chuyên dụng gồm những người nắm giữ token POLS, Polkastarter đang thay đổi cách các dự án tiền điện tử huy động vốn. Mô hình khuyến khích mới này đang chứng tỏ là một thành công lớn, với các dự án khác như TrustSwap và DuckDuckDao cũng cung cấp các dịch vụ tương tự.
------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày may mắn!!
------------------------------------------------------

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.