GameonVentures

POLY, H4, Sóng giảm hình thành

GameonVentures Cập nhật   
BINANCE:POLYBTC   None
Như bạn thấy trên biểu đồ, POLY dường như đang hình thành vùng sóng giảm điều chỉnh đầu tiên của mình trước khi rơi vào khu vực downtrend. Việc giảm giá sẽ được xác nhận sau khi POLY hoàn thiện khu vực sóng tam giác của mình (theo 2 đường trend tôi vẽ ở trên đây). Việc kiểm lại là cần thiết và hết sức quan trọng. Đánh giá chủ quan chúng tôi nhận thấy đây không phải là lúc giao dịch dài hạn POLY. Chúng tôi sẽ quay lại mã giao dịch này khi đạt mục tiêu giá thấp nhất trên H4 được đánh dấu bằng ô màu xanh
Bình luận:
reverse và test done

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.