GameonVentures

POLY, H4, Sóng giảm hình thành

BINANCE:POLYBTC   Polymath / Bitcoin
Như bạn thấy trên biểu đồ, POLY dường như đang hình thành vùng sóng giảm điều chỉnh đầu tiên của mình trước khi rơi vào khu vực downtrend. Việc giảm giá sẽ được xác nhận sau khi POLY hoàn thiện khu vực sóng tam giác của mình (theo 2 đường trend tôi vẽ ở trên đây). Việc kiểm lại là cần thiết và hết sức quan trọng. Đánh giá chủ quan chúng tôi nhận thấy đây không phải là lúc giao dịch dài hạn POLY. Chúng tôi sẽ quay lại mã giao dịch này khi đạt mục tiêu giá thấp nhất trên H4 được đánh dấu bằng ô màu xanh
Bình luận: reverse và test done