mrhenry

POND/USDT Coin DEFI nền tốt

BINANCE:PONDUSDT   POND / TetherUS
- Trên D1 dấu hiệu tích lũy quá rõ ràng nhà cái đang rũ bỏ khá nhiều
- EMA21 đang hỗ trợ cũng rất tốt trên khung ngày
- Ở đây nếu trade ngắn thì đợi Break hẳn thì BUY STOP
- Nếu Hold thì anh em có thể quản lý vốn cân nhắc vào hàng vì đây là vẫn là điểm đẹp
Ý kiến cá nhân không phảilời khuyên đầu tư

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.