Quockool

target POND/USDT

Giá lên
BINANCE:PONDUSDT   POND / TetherUS
sau cú breark khỏi vùng giá 0.078 và tiếp cận vùng giá 0.09 pond/usdt đã quay trở lại retest lại vùng giá 0.78 và giật lên tiếp tục cho xu hướng tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.