BITTREX:POTBTC   PotCoin / Bitcoin
Trên đồ thị ngày POT đang cho xu hướng phục hồi tốt, với khối lương giao dịch tăng dần,
Tuy nhiên giá đã tăng 60% so với giá đáy nên một nhịp điều chỉnh là cần thiết,
Có thể Pot sẽ điều chỉnh về vùng 0.00000299 - 0.00000315 sau đó tăng lại lên vùng 0.00000430 và xa hơn là 0.00000650

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.