SharkFollow

Chờ đợi là tuyệt chiêu của những nhà đầu tư chuyên nghiệp

Giá xuống
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
Pow hiện tại đã hình thành mô hình nêm giảm giá?
Chiến lược:
- chốt lời
- Chờ đợi giá về S1: Mua và nắm giữ
Chúc cả nhà may mắn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.