binancash

Đây là con chứng khoáng Việt Nam mà anh em có thể để tâm

Giá lên
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
Tôi đã theo dõi POW một thời gian và thấy được rằng:
- POW thuộc lĩnh vực nóng nhưng vì trục trặc kỹ thuật nhà máy Vũng Áng nên giá bị hạ xuống thấp
- Mức giá của POW hiện tại đã giảm 25% so với lúc cao
- POW kỳ vọng khắc phục sự cố vào tháng 3 này

Từ những điều trên thì cổ phiếu của POW có thể đầu tư được. Nhưng mức giá bao nhiều thì đầu tư được?
Với tâm lý hiện tại thì mức đầu tư POW tốt nhất là 12K tuy nhiên phải có thời gian theo dõi để được vào được mức giá này, còn mức giá dưới 15K là mua vào để đó đợi 1 2 tháng có thể kiếm 30%.

Trên đây là chia sẻ cơ hội đầu tư.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.