DuesMarket

Chốt lời Pow và chờ đợi!

Giá xuống
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
258 lượt xem
1
Với báo cáo lợi nhuận quý 1/2020 giảm 45% so với cùng kỳ và giá đã tiến đến Fibo 0.382 sẽ xuất hiện áp lực bán chốt lời dự kiến sẽ đẩy giá về vùng 8xx. Cùng chờ đợi để chuẩn bị kế hoạch giao dịch bắt đáy Vai phải

Bình luận