BINANCE:POWRBTC   Power Ledger / Bitcoin
Powr/ Btc có thể mua kì vọng up mạnh trong 7-15 ngày
Hỗ trợ mạnh vùng 235x
Kháng cự 24h vùng 245x
Stoploss dưới vùng 233x
Kì vọng : 30-32-45-54