dinhchien

PPC - Nhiệt điện Phả Lại - Kỳ vọng lợi nhuận 12%/tháng

Giá lên
HOSE:PPC   CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
* Đây là một trong ít mã mình cực kỳ thích, chơi không cắt lỗ, canh thời gian trả cổ tức để vào giá hợp lý.
Nhìn bên trái tìm quy luật trả cổ tức ở quá khứ, đoán giá tăng để chốt lời hợp lý.
Kết hợp chỉ báo Elliot target cho tín hiệu tăng.

- Cách tính số cổ phiếu mình áp dụng:
1. Vốn đầu tư: 1.000.000.000 * 1% = 10.000.000.
2. Xác định số tiền thua 1 cổ phiếu:
- Giá mua: 23050
- Giá sai: 22000
- Giá mua - giá sai: 23050 - 22000 = 1050.
3. Số cổ phiếu mua vào = 10.000.000/1050 ~ 9524 cổ phiếu. Minh mua 9500 cổ.
* Không nên chơi margin.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.