thachvanlanh

Phân tích cổ phiếu PPP

HNX:PPP   PHONG PHU PHARMACE
Phân tích cơ bản ok
EPS , lợi nhuận tăng 3 quý gần
Nhưng không có quỹ đầu tư
Vốn hóa khá nhỏ dễ bị làm giá
Có thể lướt sóng vùng mua
-mua vùng 11k-12k500
-vùng 2: 16k500-17k500
Đây là góc nhìn các nhân không phải lời khuyên đầu tư