thachvanlanh

Phân tích cổ phiếu PPP

HNX:PPP   PHONG PHU PHARMACE
Phân tích cơ bản ok
EPS , lợi nhuận tăng 3 quý gần
Nhưng không có quỹ đầu tư
Vốn hóa khá nhỏ dễ bị làm giá
Có thể lướt sóng vùng mua
-mua vùng 11k-12k500
-vùng 2: 16k500-17k500
Đây là góc nhìn các nhân không phải lời khuyên đầu tư
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.