Suka1708

PPTBTC vùng mua tốt cho nhà đầu tư.

Giá lên
BINANCE:PPTBTC   None
PPTBTC đang chạy mô hình phá đẹp,
Các hộp là các vùng hỗ trợ kháng cự tạm.
Hy vọng không rơi dưới hộp và phá hộp trên ở vùng 45x để tiến đến TP đẹp tại 470 490.

Chúc anh chị trading nhiều lợi nhuận.
Bình luận: Đã khớp TP 454 chúc mừng anh chị có lợi nhuận.
Râu 464 xém xí khớp TP2,
Chúc mừng anh chị nào có vào lệnh