phongvetienhanh

EasyTrading - ĐƠN GIẢN VÀ VÔ CÙNG HIỆU QUẢ - PST x5 nào

OKEX:PSTUSDT   None
Mong muốn 1 ngày đẹp trời nó lên đc cái TP kia^^
Entry từ 0.028 - Mở khung ngày ra thì coi như bắt đáy chuẩn cmnl :)
Nhưng mà vẫn muốn nó test lại cái vùng HT để vào thêm ở 0.022 một ít nữa
----
Thanks @Easy_Trading_Channel
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.