nguyentruongnguyen

PTB hưởng lợi đủ đường

Giá lên
HOSE:PTB   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
Nội tại ngành

Các đường MA tốt + xu hướng tăng