HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
218 lượt xem
0
PVD đang trong xu hướng tăng 04/ 05 /2021

Hiện tại PVD đang trong giai đoạn điều chỉnh tích lũy giá trong khoảng hỗ trợ : 22.100 vnđ và 23.100 vnđ.

Chỉ báo MACD cho thấy xu hướng giảm yếu dần.

Dự đoán PVD sẽ trở lại xu hướng chính tăng - Mục tiêu 28.300 vnđ. Tuy nhiên cần đề phòng xu hướng tăng bị phá vỡ khi gặp các kháng cự 24.900 vnđ - 25.900 vnđ

=================
Bài viết theo quan điểm cá nhân, anh em giao dịch lên "Kế Hoạch Rủi Ro" khi tham gia thị trường !

Chúc Anh em @trade_pro_becoming giao dịch Thành Công

LOVE LIFE ...
Đã hủy lệnh