HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
11.500 - 11.650 là vùng hỗ trợ rất quan trọng, và được củng cố bởi các dấu mốc mạnh mẽ
- Đường xu hướng kéo dài (A)
- Fib (0.236%)
- EMA21
- RSI: Giá dừng lại trước đường hỗ trợ (B)
CSG không phải một kênh tư vấn tín hiệu, khuyến nghị đầu tư - giao dịch hay huy động vốn trái phép.
Mọi địa chỉ không phải dưới đây đều là kênh Chuyên Sâu Gold giả mạo.

Website: https://chuyensaugold.com
Group: http://www.facebook.com/groups/chuyensaugold