HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
Mua dài hạn trong vòng 6 tháng đến 1 năm tới
Nó đã thỏa mãn Sonic R và tích lũy dài hạn, về phân tích cơ bản thì dòng P chắc chắn sẽ bùng nổ vào Đầu năm sau 2022

Bình luận