ManhLinh

đánh lên PVS , mua vào mức giá 27.0 hoặc thấp hơn thì càng tốt

HNX:PVS   PETROVIETNAM TECHN
MACD đang có mẫu hình tốt tựa chân sóng
xu hướng vẫn là đang tăng
giá dầu thế giới vẫn đang neo ở mốc 68-70 usd tạo thuận lợi cho cổ phiếu ngành DẦU KHÍ

Bình luận