ManhLinh

đánh lên PVS , mua vào mức giá 27.0 hoặc thấp hơn thì càng tốt

HNX:PVS   PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CP
MACD đang có mẫu hình tốt tựa chân sóng
xu hướng vẫn là đang tăng
giá dầu thế giới vẫn đang neo ở mốc 68-70 usd tạo thuận lợi cho cổ phiếu ngành DẦU KHÍ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.