longsonvn

PVS 3/4/24: Vượt lên đỉnh mới

Giá lên
longsonvn Cập nhật   
HNX_DLY:PVS   PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CP
Trong phiên 2/4/24, PVS tăng vượt lên đỉnh mới thoát khỏi nền giá phẳng tích lũy từ tháng 9/23.

Cổ phiếu vượt đỉnh mới tạo thành điểm mua tại mức giá đóng cửa phiên 2/4/24 +/-3%
Giao dịch đang hoạt động:
Kết thúc phiên 4/4/24, chúng tôi vẫn quyết định tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này vì vẫn giao dịch trên vùng nền giá mới.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Cổ phiếu giảm quay trở về nền giá cũ, là tín hiệu bán

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.