68trading

QSP, H4, Hiệu chỉnh

BINANCE:QSPBTC   Quantstamp / Bitcoin
Tương tự các alt khác, QSP nằm trong trend giảm giá và đang hình thành sóng khu vực đáy
Sharing and discussing knowledge and experience in crypto trading and investment.
You win, we win

🗣 t.me/Group_68Trading
📢 t.me/Channel_68Trading
News: coin68.com
Twitter: twitter.com/coin68
Facebook: http://www.facebook.com/groups/1638232

Ý tưởng liên quan

Bình luận

nice!
Phản hồi