BINANCE:QTUMETH   Qtum / Ethereum
QTUM/ETH
Update 13/9/2018
PL: 500%
Đợi kết thúc sóng 5
Vùng mua chuẩn: 8875
Vùng mua lý tưởng: 1891
SL: 3-5%