vodangvinh1995

Short Qtum/USDT

Giá xuống
BINANCE:QTUMUSDT   Qtum / TetherUS
Pinbar siệu khủng A, hi vọng giá hồi về 1/2 Pinbar , SL 1 ATR, TP1 là đáy inside bar hoặc phía dưới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.