Phamdong1969

Qtum đả có dấu hiệu tăng giá

Giá lên
BINANCE:QTUMUSDT   Qtum / TetherUS
Sau khi tạo đỉnh tại khu vực 5,4$ Qtum đã điều chỉnh về vùng 0.78% Fibo thoát lui. Rất có thể giá Qtum sẽ dừng rớt và tạo vùng tích lũy tại đây
- Các chỉ số kỹ thuật bắt đầu hướng lên trên khung một ngày.
- Mục tiêu giá qtum có thể hướng tới là 2.856$ - 3.5$ - 4.1$ và đình cũ 5.4$
- Nếu có cây nến ngày đóng dưới 2.1$ thì sẽ không có đợt tăng giá nào!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.