NgocHaiPearlie

#RACA là một ví dụ điển hình về chu kỳ đẩy giá và xả

Giá xuống
COINEX:RACAUSDT   RADIO CACA / TETHER
#RACA là một ví dụ điển hình.
Cuối sóng 5 giá tăng rất mạnh thì lập tức có một vài tin tức không tốt và thế là điều gì đến cũng sẽ đến.
Dự báo giá sẽ còn phải chia 10 giá hiện tại nữa và đi ngang một thời gian rất lâu để các Holder nản và buông hết token.

Nếu bạn là một người mới vào thị trường tài chính thì sẽ không rảnh khỏi FOMO, khi mà những người không có trải nghiệm cho rằng giá sẽ còn tăng và không có giới hạn thì lúc đó là lúc giá sẽ giảm về đáy, thậm chí với Crypto thì giá sẽ còn bị đì cho đến khi bạn chán nản và không còn một chút niềm tin vào thị trường.
Đây là thị trường money game cho nên giá sẽ chỉ tăng khi cá mập đã gom được giá thấp nhất và các nhà đầu tư FOMO giá đỉnh phải rũ bỏ hết vị thế thì mới có thể tăng được lại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.