trinhviphbhpu2

Side Way và mô hình cờ bull

BINANCE:RADUSDT   RAD / TetherUS
Dự đoán từ ngày 13-10-2021 đến ngày 17/10/2021 RAD sẽ Pum lại lần nữa lên đỉnh 21 test lại nếu vượt sẽ to the moon
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.