dangstrongdd

Vụ cháy kho cực lớn có thể thổi bay hàng trăm tỉ

Giá xuống
HOSE:RAL   CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Cổ phiếu cũng như hoạt động công ty cần một thời gian dài mới ổn định trở lại, vấn đề không nên quy vào sui rủi mà liên quan khâu quản lý con người, rõ ràng là vấn đề cốt lõi, ảnh hưởng tiêu cực lâu dài đến hoạt động công ty.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.