phambaduy

Ray-1D

Giá xuống
BINANCE:RAYUSDT   RAY / TetherUS
Mua vào : 7,5 - 10$
Stoploss : 7$
Chốt lãi bám Eliot ;))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.