NYMEX:RBZ2021   RBOB GASOLINE FUTURES (DEC 2021)
7 lượt xem
0
vẫn đi theo xu hướng chính là xu hướng tăng
cắt lỗ ngắn để nếu chẳng may đảo chiều xu hướng thì không bị lỗ nhiều