NguyenHoangNguyen

cà phê robusta [ RC1 ]

Giá lên
ICEEUR:RC1!   ROBUSTA COFFEE FUTURES
11 lượt xem
0
sóng 5 là sóng cuối và là sóng rủi ro, dự báo cho chu kỳ cuối và là chu kỳ rủi ro
cân nhắc quản lý BÁN BUÔN hợp lý..
chu kỳ giảm hết sóng 5 có thể tăng tới tháng 2-3/2022 rồi vào giảm để chuẩn bị cho Sự LẠM PHÁT của đồng tiền...
........

Đây cũng là Vùng rủi ro nên Bà con có thì đẩy hàng khoảng giá 40 .000 VNĐ - 50.000 vnđ