Ninh-Do

RCN hold trung hạn

Giá lên
BINANCE:RCNBTC   None
185 lượt xem
3
RCN tích luỹ khá lâu. Cơ hội trong thời gian tới sẽ có nhịp hồi mạnh
Dâu hiệu hội tụ đáy khung 1D
- Buy: 30x
-Sell: nhu hình
-Stoploss: 26x

Bình luận