GameonVentures

RCN/BTC - H4 - Hướng tới 100 % lợi nhuận - Tradecoinplus

BINANCE:RCNBTC   None
RCN sàn giao dịch Binance đang tạo vùng hỗ trợ ở khu vực 697 - 731 sts, vùng hỗ trợ theo sóng trôi bất quy tắc này báo hiệu một xu hướng tiếp diễn tăng giá mạnh mẽ trong thời gian tới. Chu kỳ hiệu chỉnh sau quá trình giảm giá kéo dài của RCN xuất hiện

EP: 697 - 740
TP: 1148 (60%)
TG: 1305 (100%)
SL: 650

Vui lòng phản hồi cho chúng tôi diễn biến của RCN, đừng quên like và share nếu bạn yêu thích Tradecoinplus nhé, xin chân thành cám ơn và chúc bạn giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.