kudangsung1201

Đồ thị RDDBTC ngày 12.4.2019

Giá lên
BITTREX:RDDBTC   None
Đồ thị RDDBTC trên khung D cho thấy sự tích lũy tốt ở vùng giá hiện tại ( 30-33sts)
Chưa có tín hiệu thoát downtrend, song có thể đầu tư giá hiện tại với kỳ vọng 2 Target là 42 và 49sts.
Cần stoploss tuyệt đối khi thủng 29sts