kudangsung1201

Đồ thị RDDBTC ngày 12.4.2019

Giá lên
BITTREX:RDDBTC   None
Đồ thị RDDBTC trên khung D cho thấy sự tích lũy tốt ở vùng giá hiện tại ( 30-33sts)
Chưa có tín hiệu thoát downtrend, song có thể đầu tư giá hiện tại với kỳ vọng 2 Target là 42 và 49sts.
Cần stoploss tuyệt đối khi thủng 29sts
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.