binancash

Theo SSI Research: REE (MUA, Giá mục tiêu: 86.400 Đồng/cp).

Giá lên
HOSE:REE   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Theo SSI Research thì:
REE (MUA, Giá mục tiêu: 86.400 Đồng/cp): Kỳ vọng dự án M&E nhà ga T3 Tân Sơn Nhất & sân bay Long Thành; thoái vốn VIID Q4/2021


Còn theo tôi:
  • REE tạo sự an toàn cho người chơi bởi vì lợi nhuận kinh doanh tốt
  • REE đã trở lại mức giá báo mua lần trước
  • Dòng tiền đang bắt đầu đổ vào REE

Do vậy có thể mua REE để kiếm ăn trong ngắn hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.