HoangMinhchannel

REE - Xu hướng phục hồi có thể quay trở lại

Giá lên
HOSE:REE   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Sau khoảng thời gian giảm điểm sâu kể từ vùng 84.68 thì REE đã có khoảng thời gian tích luỹ giá từ đầu tháng 10 đến nay, nếu quan sát kỹ tại thời điểm này ta sẽ thấy giá đã có 2 lần tạo đáy tại khu vực 71.8 - 72.9 và hiện tại đang có khả năng breakout khỏi mốc quan trọng 77.4, nếu vùng này thoát ra thì khả năng REE sẽ bắt đầu cho xu hướng hồi phục ngắn hạn.

Còn nếu quan sát dấu hiệu tích luỹ bên dưới vùng 77.4 này thì ta sẽ thấy giá đang ép vào 1 mũi tam giác, cho thấy xác suất vượt ra khỏi vùng này lên đến 80%. Vì vậy chúng ta có thể cân nhắc Mua vào hoặc DCA tại vùng này với mục tiêu dự kiến quanh 81.7 - 82.2.

📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX

👇 Tradingview là nơi Minh chỉ nhận định về kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu như Vĩ Mô/Cơ bản doanh nghiệp, anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo tại các kênh 👇. Trân trọng!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.