FSFI

REE- Cơ Hội Mua Ngắn Hạn Tiềm Năng!

Giá lên
HOSE:REE   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
- Giá của cổ phiếu REE hiện đang đi ngang từ vùng giá: 50.000- 61.000 sau 1 năm tăng giá.
- Tại vùng kháng cự 61.000 (con số tâm lý) nhiều nhà đầu tư có thể sẽ chốt lời.
- Tại vùng hỗ trợ mạnh 50.000 trước đây đã được kiểm tra nhiều lần. Cho thấy niềm tin tăng giá của các nhà đầu tư tại vùng giá này.
- Là người ưa 1 chút mạo hiểm, tôi đặt lệnh mua bằng mô hình Gartley.
- Nếu bạn là người thích an toàn, có thể chờ mô hình nến từ chối như Pinbar, Áp Đảo, Doji... tùy theo ý bạn trong vùng Zone.
- Chỉ báo Macd histogram chuyển từ đỏ đậm sang đỏ nhạt cho thấy dấu hiệu giảm đã yếu đi.
- Chỉ báo RSI đã quá bán.
--
- Entry: 51.300.
- Stoploss: 48.600.
- Target 1 dự kiến: 54.100. (Mức Fibs hồi quy 38.2 đoạn AD).
- Target 2 dự kiến: 56.700. (Mức Fibs hồi quy 61.8 đoạn AD).
--
- Nếu giá phá vỡ chân X, đối với tôi mô hình Gartley đã thất bại. Tôi sẽ đóng lệnh.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.