Cowboyyy

REE - Tầm nhìn ngắn và trung hạn

HOSE:REE   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Bỏ qua hàng tỉ thông tin cơ bản.
Chúng ta hãy xem biểu đồ có thể cho chúng ta khai thác thông tin gì??
Week chart: Tất cả đều được phân tích trong hình để các bác tiện theo dõi.
Nếu kịch bản có ích cho các bác. Xin các bác để cho 1 like.
Nếu các bác cần phân tích con nào có thể inbox bên dưới.
Xin cảm ơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.