Antony_sg

REE LỰC BẮT ĐÁY KHÁ MẠNH

Giá lên
HOSE:REE   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
REE đã có 4 tuần nỗ lực bắt đáy của phe mua khi giá đi về vùng hợp lưu quan trọng, vùng giá 28k - 31k liên tục được các nhà đầu tư mua liên tục khi giá trở lại vùng này, đây là kết quả của chuỗi các tin tức mà REE đã công bố.
Theo PTKT thì RSI hướng lên không quá mạnh chứng tỏ sức mạnh của phe mua chưa đủ áp đảo phe bán nhưng đủ mạnh để chống sập dưới 28k
Theo phân tích các bước sóng thì đây là mức sóng điều chỉnh cần thiết để gom hàng của phe mua chờ thông tin tốt quý II.
Mức sóng 3 đẩy cao nhất sẽ tiếp cận giá khu vực 40k - 42k (tương đương tăng giá 50% nếu tính từ mức giá hiện tại 32,500)
Khuyến nghi nên mua
Happy trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.