dangstrongdd

Nền tảng vững chắc, cho thuê cao ốc văn phòng, điện, nước

HOSE:REE   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Hiện tại REE đang được nước ngoài đăng ký mua công khai 30tr cổ phiếu, đây là lý do cổ phiếu tăng phi mã từ 32 đến 37k. Ree là công ty nền tảng tốt, đang nắm tài nguyên căn bản như điện nước nên khó có khả năng được cho mở thêm room ngoại (hiện nay đã hết room 49%), nhưng dù sao khả năng xuống thấp rất ít vì về cuối năm mưa thường nhìu sẽ hỗ trợ cho mảng điện, và kì vọng vào 1 ngành mới đang hợp tác với nước ngoài. Có thể mua vào từ từ khi giá xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.