toansystem

REE - 1D - 14/3/22 Theo dõi chờ mua tăng tỉ trọng

HOSE:REE   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
REE - 1D - 14/3/22 Theo dõi chờ mua tăng tỉ trọng
Vùng chờ mua: 69000 - 70000
Stoploss: 66000
Profit: 75500

-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.