daihc2011

Ah em nào đồng quan điểm

BINANCE:REEFUSDT   REEF / TetherUS
Reef xuống vùng 0.0029 để lấy đà go to the moon
Những ghi chú này cho đủ từ ngữ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.