khoahuynh

08-05-2021: RENUSDT buy luôn

Giá lên
BINANCE:RENUSDT   Ren / TetherUS
RENUSDT đã retest lại đường trend giảm bị gãy và đang xuất hiện 1 nến xanh tăng có khối lượng cực cao. Nên mua luôn ngay bây giờ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.