woolleyelyse2185

Phân tích xu hướng RENUSDT - BACS K7 Easytrading

BINANCE:RENUSDT   Ren / TetherUS

Trên khung D, ta thấy Ren đang trong giai đoạn điều chỉnh sau 1 xu hướng tăng mạnh.

Sau khi tạo đỉnh tại 1,32$ , Ren đã test về vùng Fibo 0.618 - cũng là khu vực hỗ trợ trước đó và bật lên. Hiện giá đang di chuyển trong nêm giảm.

Ta có các điểm vào lệnh như sau:
- Entry 1: 1,02
Entry 2 : 0.711
- Stoploss: 0.68
- TP: 1,48 - 1,69
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.