GameonVentures

REP, H4

Giá lên
BINANCE:REPBTC   None
Xu hướng truy hồi giá trong trend giảm của REP với mục tiêu giá kỳ vọng ước đạt 2 mức Fibonacci

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures