dinhchien

53/128 mã tiếp tục rơi

Giá xuống
BINANCE:RSRUSDT   RSR / TetherUS
- Rạng sáng đồng loạt 53/128 mã rớt giá với khối lượng khớp lệnh > 4 lần đường trung bình 20.
- Không nên bắt đáy hiện tại.