NgocHaiPearlie

Thị trường CK Mỹ tăng mạnh trước cuộc họp đàm phán thương mại

Giá lên
RUSSELL:RUT   Chỉ số Russell 2000
Đàm phán thương mại cấp cao nhất giữa phó thủ tướng TQ và bộ trưởng tài chính Mỹ diễn ra cuối tuần này sẽ quyết định xu hướng thị trường.
Kỳ vọng sẽ có đàm phán tốt đẹp có lợi cho Mỹ