NgocHaiPearlie

Thị trường CK Mỹ tăng mạnh trước cuộc họp đàm phán thương mại

Giá lên
TVC:RUT   US Small Cap 2000 Index
Đàm phán thương mại cấp cao nhất giữa phó thủ tướng TQ và bộ trưởng tài chính Mỹ diễn ra cuối tuần này sẽ quyết định xu hướng thị trường.
Kỳ vọng sẽ có đàm phán tốt đẹp có lợi cho Mỹ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.