GameonVentures

RVN, H4, Chưa hết downtrend

Giá xuống
BINANCE:RVNBTC   Ravencoin / Bitcoin
Lưu ý các điểm Reverse, vùng đường kẻ mờ có thể xảy ra với xu hướng ngắn hạn